Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh đối với Công ty TNHH một thành viên cà phê EaBá

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 10/10/2017

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 số 801/KH-TTr ngày 09/12/2016 của Thanh tra tỉnh (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 16/12/2016). Ngày 28/9/2017, Chánh thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 604/QĐ-TTr v/v Thanh tra việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh đối với Công ty TNHH một thành viên cà phê EaBá (nay là Hội đồng giải thể Công ty TNHH một thành viên cà phê EaBá).
     Căn cứ Điều 44 Luật thanh tra năm 2010, Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 604 tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên cà phê EaBá vào lúc 08h00, ngày 03/10/2017. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết - Phó Chánh thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra; Về phía Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV cà phê EaBá có ông Vũ Đức Phong – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng giải thể, ông Dương Quang Quý – Thành viên và ông Nguyễn Trọng Hào – Thành viên.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh đối với Công ty TNHH một thành viên cà phê EaBá trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật thanh tra năm 2010.
 
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Các tin cùng chuyên mục: