Thanh tra tỉnh công bố Quyết định Thanh tra việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2012-2016 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 26/09/2017

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra số 801/KH-TTr ngày 09/12/2016 của Thanh tra tỉnh và Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ngày 12/9/2017, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-TTr về việc thành lập Đoàn thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2012-2016 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên.
     Thực hiện Quyết định của Chanh thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật thanh tra năm 2010, vào lúc 14 giờ 00 ngày 25/9/2017 Đoàn Thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó Chánh thanh tra tỉnh và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 568/QĐ-TTr ngày 12/9/2017; Về phía Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên có ông Hồ Văn Thanh - Giám đốc bệnh viện, ông Phạm Văn Minh - Phó Giám đốc, ông Đỗ Văn Hòa - Phó Giám đốc, ông Huỳnh Đức Kỳ - Trưởng phòng TC-KT, ông Nguyễn Hồng Chiến - Phó trưởng phòng TC-KT.
     Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí giai đoạn 2012-2016 tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Yên trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật thanh tra năm 2010.
 
TRƯỞNG PHÒNG NV3

Các tin cùng chuyên mục: