Công khai kết luận thanh tra tại UBND thị xã Sông Cầu

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 25/09/2017

Tải về: Tại đây

    Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr ngày 16/6/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND thị xã Sông Cầu. 

      Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 340/KL-TTr ngày 16/6/2017 tại file đính kèm 

PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Các tin cùng chuyên mục: