Công khai kết luận thanh tra tại UBND huyện Sơn Hòa

Chuyên mục: Thanh tra | Đăng ngày: 25/09/2017

Tải về: Tại đây

     Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 570/KL-TTr ngày 14/9/2017 của Chánh thanh tra tỉnh về việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND huyện Sơn Hòa.
     Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 570/KL-TTr ngày 14/9/2017 tại file đính kèm.


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website