Công khai kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 -2015 tại Trường Đại học Phú Yên theo quy định.

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 28/12/2017

Tải về: Tại đây

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3038/QĐ-UBND ngày 16/12/2016. Ngày 15/8/2017, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 518/QĐ – TTr thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 -2015 tại Trường Đại học Phú Yên. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày 21/8/2017 đến ngày 23/10/2017 tại Trường Đại học Phú Yên theo quy định.
      Trên cơ sở báo cáo của Đoàn thanh tra, ngày 22/11/2017, Chánh thanh tra đã ban hành Kết luận thanh tra số 739/KL-TTr kết luận về các nội dung thanh tra theo quy định pháp luật.
      Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010, Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2014 -2015 tại Trường Đại học Phú Yên theo quy định.

                                                PHÒNG NGHIỆP VỤ 5


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website