Công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về Phòng chống tham nhũng tại Sở Công Thương

Chuyên mục: Phòng chống tham nhũng | Đăng ngày: 29/08/2016

     Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016 được ban hành theo Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 821/KH-TTr ngày 31/12/2015 của Thanh tra tỉnh. Ngày 12/8/2016, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 546/QĐ-TTr về thành lập Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 -2015 tại Sở Công thương.

     Thực hiện Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh; Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, sáng ngày 23/8/2016, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố quyết định thanh tra tại Sở Công thương. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 546/QĐ-TTr. Về phía Sở Công thương có đồng chí Đào Tấn Cam – Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

      Theo Quyết định thanh tra đã được công bố, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 -2015 tại Sở Công thương trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Nội dung thanh tra thực hiện theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Thông tư số 02/2012/TT-TTCP ngày 13/7/2012. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010                   

PHÒNG NGHIỆP VỤ 5 - Thanh tra tỉnh Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website