Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 06/03/2017

Tải về: Tại đây

Thông báo kết quả thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website