Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Năm kỷ cương hành chính – 2017”

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 08/03/2017

Tải về: Tại đây

 


Các tin cùng chuyên mục:
Chưa có thông báo mới
    Chưa có văn bản

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chánh Thanh tra
Phó Chánh thanh tra
    Chưa có dữ liệu

Liên kết website