• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CHÍNH PHỦ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 134//2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày có hiệu lực 15/02/2022
Người ký
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại
Tệp đính kèm: ND 134_2021_NDCP_ SUA DOI ND 59-2019.pdf   
Về đầu trang