• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CHÍNH PHỦ

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 92/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/10/2014
Ngày có hiệu lực 01/12/2014
Người ký Thủ tướng
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại
Tệp đính kèm: ND 92-2014 SUA DOI KHOAN 1 DIEU 16 ND 97-2011 VE THANH TRA VIEN, CONG TAC VIEN THANH TRA.pdf   
Về đầu trang