• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ VĂN BẢN VĂN BẢN CHÍNH PHỦ

về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Ngày đăng
Số, ký hiệu văn bản 130/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/10/2020
Ngày có hiệu lực 20/12/2020
Người ký Thủ tướng
Trích yếu về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại
Tệp đính kèm: ND 130-2020 KÊ KHAI TÀI SẢN THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ.pdf   
Về đầu trang