• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tải về máy: Quyết định công khai dự toán năm.signed.signed.signed (1).pdf

Về đầu trang