• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Quy chế chi tiêu tài chính nội bộ của Thanh tra tỉnh năm 2024

Ngày đăng

Ban hành quy chế chi tiêu tài chính nội bộ của Thanh tra tỉnh

Tải về máy: Quyết định ban hành Quy che chi tieu noi bo 2024.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang