• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Ngày đăng

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Tải về máy: Quyết định công khai quyết toán.signed.signed.signed.pdf

Về đầu trang