• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kết luận Thanh tra số 06/KL-UBND ngày 17/11/2023.

Ngày đăng

Ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kết luận Thanh tra số 06/KL-UBND về trách nhiệm công tác tham mưu quản lý Nhà nước đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường; việc lập, đăng ký giá, thẩm định và công bố giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải về máy: KL_Ket luan thanh tra so 06.pdf

Về đầu trang