• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài PTTH Phú Yên

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 550/QĐ-TTr ngày 10/9/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài PTTH Phú Yên và đã có Kết luận thanh tra số  695/KL-TTr ngày 11/11/2020.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 695/KL-TTr ngày 11/11/2020  tại file đính kèm.

Tải về máy: Kết+luận+thanh+tra+trách+nhiệm+tại+Đài+Phát+thanh+và+TH+Phú+Yên.pdf

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG ĐOÀN

Về đầu trang