• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công bố Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 542/QĐ-TTr ngày 09/9/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và đã có Kết luận thanh tra số 634/KL-TTr ngày 19/10/2020.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 634/KL-TTr ngày 19/10/2020  tại file đính kèm.

Tải về máy: KL+thanh+tra+trách+nhiệm+của+GĐ+Sở+TT+&+TT+trong+việc+thực+hiện+các+quy+định+của+PL+về+PCTN.pdf

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG ĐOÀN

Về đầu trang