• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch thanh tra năm 2020. Ngày 10/9/2020, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 550/QĐ-TTr thành lập Đoàn thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Văn Bính, Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Căn cứ Điều 44 Luật Thanh tra năm 2010, chiều ngày 17/9/2020, Đoàn Thanh tra đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Đài Phát Thanh và Truyền hình Phú Yên. Theo Quyết định, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật Thanh tra năm 2010.

Nguồn tin: Thanh tra tỉnh Phú Yên

Tác giả: TRƯỞNG ĐOÀN

Về đầu trang