• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên

Ngày đăng

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-TTr ngày 26/02/2020 của Thanh tra tỉnh Phú Yên về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTr ngày 04/5/2020 về thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2018 – 2019 tại Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên và đã có Kết luận thanh tra số  423/KL-TTr ngày 17/7/2020.

Thanhtraphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 423/KL-TTr ngày 17/7/2020  tại file đính kèm

Về đầu trang