• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG NGÀNH THANH TRA

Về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra

Ngày đăng

Thực hiện Công văn số 1099/TTCP-TCCB, ngày 05/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc xây dựng vị trí việc làm

Ngày 15/7/2019, Thanh tra tỉnh Phú Yên có Công văn số 514/TTr-VP về việc xây dựng vị trí việc làm công chức trong ngành Thanh tra. Toàn văn Văn bản số 1099/TTCP-TCCB, ngày 05/7/2019 và các biểu mẫu của Thanh tra Chính phủ  có file đính kèm.

Tải về máy: vi tri viec lam.pdf

Nguồn tin: Văn phòng Thanh tra tỉnh Phú Yên

Về đầu trang