• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI ĐẤU THẦU, MUA SẮM CÔNG

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Ngày đăng

Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin

Tải về máy: 

Về đầu trang