• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra

Ngày đăng

Ngày 26/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 05/2024/TT-TTCP Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2024.

Tải về máy: 

Về đầu trang