• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO KẾT LUẬN THANH TRA

Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức

Ngày đăng

Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tại một số cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Tải về máy: 

Về đầu trang