• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Ngày đăng

Ngày 05/3/2024, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 21/QĐ-TTr về việc xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

Tải về máy: 

Về đầu trang