• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG BÁO THÔNG BÁO KHÁC

Triển khai Thông tư số 01/2024/TT-TTCP ngày 20/01/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Ngày đăng

Ngày 20/01/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2024/TTTTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2024. 

Tải về máy: 

Về đầu trang