• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI CÔNG TÁC THANH TRA

Thông báo kết luận thanh tra các gói thầu mua sắm

Ngày đăng

Ngày 04/12/2023, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra các gói thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trong 02 năm (2020 – 2021) tại Sở Y tế Phú Yên và các đơn vị trực thuộc Sở chưa được kiểm tra theo Kết luận số 336/KL-TTr ngày 26/5/2022 của Chánh thanh tra tỉnh Phú Yên.

Tải về máy: 

Về đầu trang