• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN THÔNG TIN CÔNG KHAI VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kết luận Thanh tra số 06/KL-UBND ngày 17/11/2023.

Ngày đăng

Ngày 17/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kết luận Thanh tra số 06/KL-UBND về trách nhiệm công tác tham mưu quản lý Nhà nước đối với các mỏ vật liệu xây dựng thông thường; việc lập, đăng ký giá, thẩm định và công bố giá vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải về máy: 

Về đầu trang