• Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Sơ đồ Website
logo
add image
TRANG CHỦ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH KHEN THƯỞNG, XỬ PHẠT

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 9 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ và 2 cá nhân là cán bộ chiến sỹ công an quận Hà Đông và Công an thành phố Hà Nội

Ngày đăng

Ngày 28/5/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 09 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ và 02 cá nhân là cán bộ chiến sỹ công an quận Hà Đông và Công an thành phố Hà Nội.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tải về máy: 

https://thanhtra.gov.vn

Về đầu trang